Yahya Kemal BEYATLI

Yahya Kemal BEYATLI

Yahya Kemal Beyatlı Şiirleri , Hayatı ve Eserleri

Yahya Kemal Beyatlı Kimdir


Resim

1884 yılında Üsküp'te doğdu. Asıl adı Ahmed Agâh'tır.
Istanbul Vefa Lisesi mezunu. Başlangıçta Sultan II. Abdülhamit yönetimine karşı muhaliflerin safında yer alarak Paris'e kaçtı. Dokuz yıl kaldı.


Fransız edebiyatını ve edebiyatçılarını yakından tanıma imkânı buldu. Onlardan etkilendi. Bir ara Nev-Yunanî bir şiirin peşine düştü. Doğu Dilleri Okulu'na devam ederek Arapça ve Farsça'sını geliştirdi.

Divan şiiri üzerinde yoğunlaştı. 1913 yılında Istanbul'a döndü. Darüşşafaka, Medresetü'l-Vâizin ve Darülfünûn'da Tarih ve Edebiyat dersleri okuttu. Gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Lozan Konferansı'na katıldı.1923'te Urfa milletvekili seçildi. Çeşitli ülkelerde diplomatik görevler alarak Türkiye'yi temsil etti. Yozgat, Tekirdağ ve Istanbul milletvekilliği yaptı. Pakistan Büyükelçiliği görevinde iken emekli oldu (1949) ve yurda döndü.


Tedavi için Paris'e gitti. 1 Kasım 1958'de yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biri.

ESERLERI:

Kendi Gök Kubbemiz (1961)
Eski Şiirin Rüzgârıyla (1962)
Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş (1963)
Aziz Istanbul (1964)
Eğil Dağlar (1966)
Bitmemiş Şiirler (1976)