15.GAFFAR

ALLAH'ın 99 ismi ve anlamları
Cevapla
Kullanıcı avatarı
betül_42
Ilk Üye
Ilk Üye
Mesajlar: 2908
Kayıt: 03 Haz 2006, 04:01
Elindeki Nakit: Kilitli
Konum: Mevlana diyarı konya

15.GAFFAR

Mesaj gönderen betül_42 » 12 Ağu 2010, 23:38

Gaffar : Günahları tekrar tekrar, çokça bağışlayan

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir."
"Gerçekten ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup sonra da doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım."
"De ki: "Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir." "


Günahlar? çok örten, ma?fireti çok olan, kullar?n?n günahlar?n? pek çok ba???layan.
Gaffar, kullar?n günahlar?n? örtmede mübala?a edendir. Öyle ki, bu günahlar? ne dünyada ne de ahirette ortaya ç?karmaz.
Mümin, tövbe ve ma?firet ile ilgili olarak daima korku ile ümid aras?nda bulunmal?d?r.

Müslüman, ne kadar ibadet ederse etsin, Allah'?n azab?ndan güven içersinde olamaz; ne kadar günahkar olursa olsun Allah'?n ma?firetinden ve ba???lamas?ndan ümidini kesemez. Bundan dolay?d?rki; vitir namaz?n?n son rekat?nda okunmas? vacib olan kunut dualar? sonunda "Ya Rabb; rahmetini umar, azab?ndan korkar?z" diye dua edilmektedir.
"Allah'?n rahmetinden ümit kesmeyin." Bu âyetin, Kur'ân'da en ümitli âyet oldu?u söylenir. Bununla beraber dikkat edilmesi gerekir ki, bu ümit, günaha te?vik için de?il, en günahkar kimseleri bile bir an önce tevbe edip Allah'a yönelmeye te?vik için oldu?u hemen pe?inden gelen iki âyetten aç?kça anla??lmaktad?r. (4)
Yüce Allah, bu dünyada güzellikleri ortaya ç?karan, çirkinlikleri ve günahlar? örten, ahirette ise bu çirkinlikleri cezaland?rmaktan vazgeçip onlar? ba???layand?r.


Hz.Ebu Hüreyre (r.a) anlat?yor: "Resûlullah (s.a.v) Rabbinden naklen buyururlar ki:

"Bir kul günah işledi ve:
"Ya Rabbi günah?m? affet!" dedi.
Hak Teâla da:
"Kulum bir günah i?ledi; arkadan bildi ki günahlar? affeden veya günah sebebiyle cezaland?ran bir Rabbi vard?r.
"Sonra kul dönüp tekrar günah i?ler ve:
"Ey Rabbim günah?m? affet!" der.
Alllah Teâla Hazretleri de:
"Kulum bir günah i?ledi ve bildi ki, günah? affeden veya günah sebebiyle cezaland?ran bir Rabbi vard?r.
"Sonra kul dönüp tekrar günah i?ler ve:
"Ey Rabbim beni affeyle!" der.
Allah Teâla da:
"Kulum günah i?ledi ve bildi ki, günah? affeden veya günah sebebiyle muâhaze eden bir Rabbi oldu?unu bildi. Diledi?ini yap, ben seni affettim!" buyurdu."


Resim ResimResim
Cevapla

“Esmaül-Hüsna” sayfasına dön