14.Musavvir

ALLAH'ın 99 ismi ve anlamları
Cevapla
Kullanıcı avatarı
betül_42
Ilk Üye
Ilk Üye
Mesajlar: 2908
Kayıt: 03 Haz 2006, 04:01
Elindeki Nakit: Kilitli
Konum: Mevlana diyarı konya

14.Musavvir

Mesaj gönderen betül_42 » 12 Ağu 2010, 00:09

Musavvir : Tasvir eden, herşeye şekil ve suret veren

Cenab-ı Hak buyuruyor:

Resim
"O Allah ki, Yaratan'dır, kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur.
Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir."


Dünya üstünde yüz binlerce farkl? türde canl? ya?ar. Bu türlerin hepsi birbirlerinden tamamen farkl? görünü?lere ve ola?anüstü özelliklere sahiptir.

Mesela bir kelebe?in kanatlar?ndaki kusursuz simetriyi ele alal?m. Her bir kanad?n üstü türlü ?ekiller ve etkileyici renklerle bezenmi?tir. Bu ?ekiller ve renkler ne kadar kar???k olurlarsa olsunlar, kanatlardaki benzersiz simetri asla bozulmaz. Öyle ki bütün kelebekler, bir ressam?n f?rças?ndan ç?km?? gibi, göz zevkine hitap eden bir güzellik olu?tururlar. Bu güzellikte tecelli eden akl?n bir kayna?? oldu?u aç?kt?r. Zira basitçe çizilmi? bir resmin dahi bir ressam? vard?r ve resmin kendi ba??na ortaya ç?kmas? mümkün de?ildir. O halde kimse, böylesine kusursuz yarat?lm?? ve bir sanat eseri kadar estetik olan böyle bir canl? için tesadüfen var olmu? diyemez. Bunlar?n tümünü yaratan, tasarlayan, meydana getiren, bütün kainat?n Rabbi olan Allah't?r.

?nsan? yaratan, bedeninin d???ndaki ve içindeki tüm sistemleri son derece mükemmel bir ?ekilde tasarlayan Allah, bu kompleks yap?daki her noktada üstün yaratmas?n? ve izzetini göstermektedir. Örne?in insan bedeninin çat?s?n? olu?turan iskelet ba?l?ba??na bir mühendislik harikas?d?r. Vücudun yap?sal destek sistemidir ve beyin, kalp, akci?er gibi hayati organlar?n korunmas?n? sa?lar, iç organlara destek olur. ?nsan vücuduna, hiçbir yapay makina taraf?ndan taklit edilemeyen üstün bir hareket kabiliyeti verir. Dahas? kemik dokusu ço?u kimsenin zannetti?i gibi cans?z de?ildir. Vücudun ihtiyac?na göre kalsiyum, fosfat vb. mineralleri depo eder veya daha önceden depo ettiklerini vücuda verir. Bütün bunlar?n yan? s?ra k?rm?z? kan hücrelerinin üretimi de kemikler taraf?ndan yap?l?r. Ve bu bahsedilen çok fonksiyonlu sistem, insan bedenindeki onlarca mükemmel sistemden yaln?zca bir tanesidir.

??te bunlar?n hepsini e?siz bir dizayn ile yaratm?? olan ve hala yaratmaya devam eden Allah kudretinin tecellilerini bizlere sürekli göstermektedir.

Musavvir, bir ?eyi diledi?i zaman ona sadece: "ol" der, o da istedi?i ?ekil ve biçimde oluverir. "Yüce Allah ?öyle buyurmaktad?r: "Diledi?i bir surette seni tertip etti." Bu yüzden musavvir, yaratmak istedi?ini istedi?i ?ekil ve biçim üzere yaratand?r.
Musavvir, organlar? birbiriyle uyumlu halde yaratan ve onlara diledi?i biçimi veren anlam?na da gelir. Allah, insan? en güzel bir ?ekilde yaratt???n? bize ?öyle haber verir: "Do?rusu, Biz insan? en güzel bir biçimde yaratt?k."


Çocu?u olmayan bir kad?n, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde "Yâ Musavvir, Ya Bari, Ya Hâlik" isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-? hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder."


Resim ResimResim
Cevapla

“Esmaül-Hüsna” sayfasına dön