HADISI-I ŞERIFLER

Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetler ve sûrelerin okunuşu yazılışı ve mealleriyle paylaşım yeri.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
deniz gözlü
Tecrübeli Üye
Tecrübeli Üye
Mesajlar: 890
Kayıt: 26 Haz 2012, 10:36
Elindeki Nakit: Kilitli

HADISI-I ŞERIFLER

Mesaj gönderen deniz gözlü » 05 Şub 2013, 16:50

HADISI-I ŞERIFLER


* Levh-i Mahfuz'a ilk yazılan, BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM'dir.


* FATIHA süresi, Kur'an'ın üçte birine bedel ve Kur'an'ın anasıdır.


* FATIHA her derde deva, zehire şifadır. (Ramüz 321/11)


* Bir millete Allahü Teala azab göndermeyi hükmetti. Onların çocuklarından biri Fatiha-i Şerife'yi öğrenip okuyunca Allahü Teala onların üzerinden kırk yıl azabı kaldırdı. (Beyzavi1/14)


* Allah'a yemin ederim ki, ne Zebur'da, ne incil'de ne Tevrat'ta ve ne de Kur'an'da Fatiha süresinin bir misli nazil olmamıştır. (Tergib 3/183)


* BAKARA süresi, Kur'an'ın evi veya perdesidir. Onu öğretiniz. Çünkü onu öğrenmek bereket, terk etmekse hasrettir. Bu süreye sihirbazlar güç yetiremezler. (Beyzavi 2/274)


* Kur'an okumayı terkedip de evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz. Sure-i Bakara'nın okunduğu evden şeytan mutlaka kaçar. (Tergib 195)


* Her şeyin bir senamı (alası-zirvesi) vardır.Kur'an'ın senamı da Bakara süresidir. Kim gece evinde o süreyi okursa şeytan üç gece o eve gelmez. Kim de Gündüz okursa, şeytan o eve üç gün yaklaşamaz. (Ramüz 128/8)


* Kur'an-ı Kerim'de en azim ayet AYETÜL KÜRSI'dir.
Bakara süresinde bir ayet vardır ki, Kur'anın ayetlerinin seyyididir. O ayet bir evde okundu mu şeytan oradan mutlaka çıkar (kaçar) Bu, Ayetül Kürsi'dir. Ayetül Kürsı'yi okuyan kimseye, Kürsi büyüklüğünde ecir verilir. Melekler ona istiğfar ederler Yatarken Ayetül Kürsi okuyan kişiyi, onun komşusunu ve etrafında bulunan bütün komşularını Allahü Teala emniyet altına alır. (Beyzavi 2/259)

* Süre-i Bakara'nın sonundaki iki ayeti
AMENERRASULÜ'yü... geceleyin kim okursa, o, ona yeter. (Beyzavi 2/274)
Hz. Ömer R.A. "Akşam Amenerrasülü..' yü okumadan yatan kişiyi biz akıllı saymazdık. (Hak dini Kur'an dili)


* ALI IMRAN süresini Cuma günü okuyana Allahü Teala rahmet, melekler de güneş batıncaya kadar Salatü Selam ederler. (Beyzavi 2/63)


* NISA Süresini okuyan kişi sanki bütün mü'min kadın ve erkeklere sadaka dağıtmış ve bir köle azad etmiş gibi ecir alır ve Allahü Teala'nın günahlarından vaz geçtiği kullarından olur. (Beyzavi 132)


* Kur'an'ın yedi uzun süresini ki, -NISA süresi de onlardandır- kim öğrenip okursa o kişi alim sayılır.(Ahmet ibni Hanbel)


* MAIDE Süresini okuyan kişiye Cenab-ı Hak dünyada yaşayan yahüdi ve hristiyanların adedince hasene yazar. (Beyzavi 2/178)


* EN 'AM Suresini okuyan kişi için yetmiş bin melek bu sürenin harflerinin adedince istiğfar ederler. (Beyzavi 2/217)


* Kim sabah namazını cemaatle kılar ve namaz kıldığı yerde oturarak EN' AM Süresinin başından üç ayet okursa Allah bu sayede ona yetmiş melek görevlendirir. Bunlar kıyamete kadar Allah'ı tesbih ve okuyan kişiye istiğfar ederler. (Deylemi)


* A'RAF süresini okuyan kimse için Cenab-ı Hak kıyamet gününde şeytanlara karşı bir perde halk eder. (Onu şeytanlardan korur) ve Adem A.S.'ı ona şefaatçı kılar. (Beyzavi 3/40)


* ENFAL ve BERAE sürelerini okuyan kişiye ben kıyamette şefatçı olacağım. (Beyzavi 3/40)


* YUNUS ve HUD sürelerini kim okursa (kendisine sayısız dereceler ihsan olunur. (Beyzavi)


Not: Hud süresi 41. ayeti (Bismillahi mecreeha. Vemürseha inne rabbi lagafururrahiim.)ni Nuh A.S. gemiye binerken okumuş ve kendisine tabi olanlara okumalarını emretmişti.Okudular, selamet buldular. Bizler de vasıtaya binerken 3 veya 7 defa okursak manevi kemerlerimizi bağlamış oluruz.


* YUSUF süresini herhangi bir mü 'min okur ve aile efradına öğretirse, Cenab-ı Hak onlara ölüm hastalığını kolay kılar ve müslümanlara haset etmek
duygusundan onları kurtarır. (Beyzavi 3/144)


* RAAD süresini okuyan kişiye Allahü Teala bütün şimşekler adedince ecir ihsan eder ve onu ahdini ifa etmiş kişi olarak diriltir. (Beyzavi 3/154)


* NAHL Süresi'ni okuyan kişi, o gün ölürse. Allahü Teala onu dünyada ihsan ettiği nimetlerden dolayı hesaba çekmez. (Beyzavi 3/195)


* KEHF süresinin evvelinden on ayet ezberleyen Deccal'in fitnesinden emin olur. (Tergib 3/192)


* ENBIYASüresini okuyan kişinin hesabını Cenab-ı Hak kolay kılar ve peygamberler onunla müsafaha ederler. (Beyzavi 4/48)


* HAC Süresini okuyan, hac ve umre yapanların sevabları gibi sevab alır. (Beyzavi 4/62)


* BAKARA. ALI IMRAN . TAHA Süreleri kendileriyle yalvarılıp dua edildiğinde, Cenab-ı Hakk'ın kabul buyuracağı "ism-i Azam"dırlar.(Darimi)


* TAHA ve YASIN Sürelerini Allahü Teala Hz.Adem A.S.'ı yaratmadan bin yıl evvel okumuştur. Melekler işitince BUNLARIN INDIRILECE?I ÜMMETE, BUNLARI OKUYACAK DILLERE, BUNLARI EZBERLEYECEK GÖNÜLLERE NE MUTLU demişlerdir. (Darimi)


* MÜ'MINÜN Süresinin evvel i ve ahiri Cennet hazinelerindendir. Evvelindeki üç ayetle amel eden, ahirindeki dört ayetin nasihatını dinleyen kişi kurtulur, felah bulur (Beyzavi 4/73)


* FÜRKAN süresini okuyan, mü'min olarak Allahü Teala'ya kavuşur. (Beyzavi 4/100)


* NEML Süresini okuyan haşrolunduğunda kabrinden (La ilahe illallah) diyerek kalkar. (Beyzavi 4/122)


* AHZAB Suresini okuyup, ehline öğreten, kabir azabından emin olur. (Beyzavi 4/169)


* MÜLK ve SECDE Surelerini yatsıdan sonra okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi olur. (Fethü'l Kadir)


* SECDE ve MÜLK Surelerini okuyunuz. Zira bu iki surenin her ayeti diğer surelerin yetmişayetine bedeldir, (Tirmizi)


* YASIN Suresini ölülerinize okuyunuz. (Tirmizi)


* Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de YASIN'dir. Kim Yasin'i okursa, Cenabı Hak ona on defa Kur'an okumus kadar sevap ihsan eder. (Tirmizi)


* Kim geceleyin YASIN okursa affedilmiş olarak sabaha çıkar. (Tirmizi)


* YASIN�i Her gece okuyan, şehid olarak ölür(Elmanevi)


* YASIN�i okuyunuz. Onda on bereket vardır:
1- Aç, okursa doyar,
2- Çıplak, okursa giyinir,
3- Bekar, okursa evlenir,
4- Korkusu olan, okursa emin olur, :
5- Mahzun, okursa ferahlar,
6- Misafir okursa seferde yardım görür,
7- Kayıp (için okunursa) bulunur,
8- Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifa bulur,
9- Ölü üzerine okunursa azabı hafifler,
10- Susayan okursa suya kavuşur. (Ramuz 79/4)


* Her kim anne ve babasının veya bunlardan biri nin kabrini her Cuma ziyaret eder ve yanlarında YASIN okursa, her harfinin sayısınca ona mağrifet olunur. (Hak dini Kur'an dili)


* YASIN-i ŞERIF'i gece okuyan, Yedi hatim sevabına nail olur.


* YASIN-i ŞERIF'i gece okuyana, 20 hac sevabı verilir. (Künüzü'd Dekaik)


* VAKIA süresini gece okuyan, hiC fakirlik görmez, (Beyzavi 5/116)


* ZÜHRUF süresini okuyan kimse için kıyamet günü "Ey kulum bu gün sana korku ve üzüntü yok" denilir. (Beyzavi C-5 S.65)


* DUHAN süresini okuyup yatan kişi mağfiret olunmuş olarak kalkar. (Beyzavi 5/68)


* DUHAN süresini gecenin evvelinde okuyan kişi için yetmişbin melek sabaha kadar istiğfarda bulunur. (Tirmizi)


* DUHAN süresini Cuma günü veya gecesi okuyan kimse için, Allahü Teala Cennette bir köşk ihsan eder. (F. Kadir)


* CASIYE süresini okuyanın Allahü Teala ayıplarını örter ve hesap korkusunu giderir. (Beyzavi)


* Bu gece bana bir süre nazil oldu ki, o, bana üzerine güneş doğan her şeyden sevgilidir. Bu, INNA FETEHNA LEKE... süresidir.


* HAŞR süresini okuyan kişinin geçmiş ve gelecek günahları(ndan bazıları) aftolunur.


Bir kimse sabahleyin ÜÇ KERE "EÜZÜ BILLAHISSEMIIL ALIMI MINEŞŞEYTANIRRACIM" der de HAŞR süresinin sonundan üç ayet okursa, Allahü Teala ona yetmişbin melek vekil eder ki, onlar akşama kadar kendisine dua ederler. Eğer o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin okursa yine bu menzilede olur. (Ramüz 434/12)


* Allah'ın ayetleri içerisinde "ism-i Azam", Süre-i Haşrin ahirindedir. (Hüvallahüllezi.. ilah)


* Kim gündüz veya gece HAŞR süresinin sonunu okur, sonra da o gün veya o gece ölürse Allah ona Cenneti vacib kılar. (Beyhaki)


* MÜNAFIKÜN süresini okuyan nitaktan beri olur.


* TE?ABÜN süresini okuyan kişiden Allahü : Teala ani ölümü defeder. (Beyzavi 5/136)


* TALAK süresini okuyan kişi, sünnet-i Resülüllah üzere ölür. (Beyzavi 5/136)


* TAHRiM süresini okuyana, Allahü Teala tevbe-i nasuh nasib eder. (Beyzavi 5/140)


* MÜLK süresini okuyan kimse Kadir gecesi ihya etmiş .9ibidir. (Beyzavi 5/142)


* TEBAREKE (Süre-i Mülk), kabir azabına manidir. (Tirmizi)


* Bir kimse her gece Sure-i KIYAME (ki La uksimü biyevmil Kıyame...) okursa, kıyamet günü yüzü ayın ondördü gibi parlayarak Allah'a kavuşur.(Ramüz 438/6)


* INŞIKAK süresini okuyan kişiye, Allahü Teala kitabını solundan ve arkasından vermez. (Beyzavi 5/179)


* IZAZÜLZILE suresini dört defa okuyan kişi, sanki Kur'an'ın tamamını okumuş gibidir. (Beyzavi5/192)


* TEKASÜR suresini okuyan, ani ölüme uğramaz.


* Sizden biriniz her gün bin ayet okuyamazsa ELHAKÜMÜTTEKASÜR'ü okuyamaz mı?. (Ramuz 82/8)


* Size bir sure okuyacağım ki, (o sırada) kim ağlarsa Cennetliktir. Ağlayamazsa hüzünlü bulunsun. Bu, Elhakümüttekasür suresidir. (Ramuz 147/6)


* KAFIRÜN suresini okuyan kişi,sanki Kur'an'ın dörtte birini okumuş gibidir.(Beyzavi5/192)


* Ey Cübeyr! Sefere çıktığında arkadaşlarıniçinde en iyi hal ve en fazla azık sahibi olmaktan hoşlanırsan şu beş sureyi oku: Kul ya eyyühel kafirun-iza cae nasrullah-Kul hüvallahü Ehad- Kul euzü birabbil Felak- Kul euzü birabbinnas.. Her sureye besmele ile başla ve besmeleyle bitir. (Ramuz 1118)


* Yatağına geldiğinde "Kul ya eyyühelkafirun" suresini oku, sonra uyu. Bu, şirkten beri
olmaktır. (Ramuz 37/5)


* IHLAS suresini okuyan kişiye Cennet vacib olmuştur. (Beyzavi5/200)


* IHLAS ve MUAVVEZETEYN surelerini akşam sabah üçer kere okumak sana her şey için kafidir. (335/9)


* KULHÜV ALL.AHÜ EHAD, Kur'an'ın üçte birine bedeldir. (Ramüz 335/7)


* Bir kimse IHLAS süresini elli defa okursa, elli senelik, ikiyüz defa okursa, ikiyüz senelik günahı Affolunur.Bin defa okursa, kendisini Allahü ila'dan satın almış olur.(Ramüz 438/8-9-11)


* Bir kimse farz namazlardan sonra on defa IHLAS okursa, Allahü Teala, rızasını ve mağfiretini kendisine lazım kılar. (Ramüz 438/12)

alıntıdır

SÜRELERiN HAVASSI :

On süre, on şeye mani olur:
1- FATIHA süresi: Allahü Teala?nın gazabını giderir.
2- YASIN-i ŞERIF süresi: Kıyamet gününde susuzluğu önler.
3- DÜH.AN süresi: Kıyamet gününün korku ve dehşetini önler.
4- VAKIA süresi: Fakirliği, yoksulluğu önler.
5- MÜLK süresi: Kabir azabını önler.
6- KEVSER süresi: Düşmanlardan husümeti önler.
7- KAFIRÜN süresi: ölüm zamanında küfre gitmeyi önler.
8- IHLAS süresi: Nifakı önler.
9- FELAK süresi: Hasedcilerin hasedini önler.
10-NAS süresi: Vesveseleri önler.

SECDE AYETLERI

Geldi ondört yerde bil ki, secde-i Kur?an tamam,
Yedisi farz, üçü vacib, dördü sünnet ey hümam;

Farz-ı ARAF, NAHL?ü, ISRA, RAAD, MERYEM, HACC?ü SAD,

Vacib-i FÜRKAN, ELIF-LAM-MIM, HA-MIM vesselam.

Sünnet oldu NEML-ü, NECM?ü IKRA hem INŞIKAK
Samı ve karı olana emreder Rabbü?l Enam.

KUR?AN-I KERIM

Bilmek istersen eğer aded-i ayatı
Cümlesi altıbin altıyüz altmışaltı
Bini?dir vaad beyanında anın, bini?dir vaıd,
Bini?dir emr-j ibadet, bini?dir nehyü tehdıd
Bini emsal?ü iberdir, bini ahbar?u kasas,
Beşyüz ayeti helal ile harama muhtas.
Buldu yüz ayatı tesbıhu dua çü rüsüh
Altmış altısı dahı ayat-ı nasih ve mensuh.

ŞIIR:

Gece gündüz Kur?an okumak, ne güzeldir ne güzel
Kuşlarla seherde şakımak, ne güzeldir ne güzel
Dalıp Kur?an ummanına, gönül verip kelamına
Nail olmak selamına ne güzeldir ne güzel?
********

Hakkında, ?BIZ KUR?AN?DAN MÜ?MINLER IÇIN ŞIFA VE RAHMET OLANLARI PEYDERPEY INDIRIYORUZ.? (S. isra 82) buyurulan Kitab-ı Kerim?in her suresi ve her harfi nice bilinmeyen sırlara sahib ve sayılara sığmayan maddi ve manevidertlere devadır.

Bu makalede (risalede) güneşten zerre, deryadan damla mesabesinde beyan edildi. Derya bardağa sığmadığı gibi, Kur?an?ın mucize ve bereketleri de kitaplara sığmaz. Allahü Azimüşşan cümlemizi feyzinde ve nurunda daim eylesin. Amin.

Selam ve muhabbetlerimle?.!..KurandaKi SureLerin Fazileti..!
FATIHA ŞERIFENIN BAZI SIRLARI:kim Fatiha süresini ?iyyake nesteıyn? ne kadar ve sürei ihlası sonuna kadar okuduktan sonra ?Allahümmecma beyni ve beyne haceti kema cama?te beyne esmaikeve sıfatike ya zel celali ve ikram duasını 3 kere okursa Allah ?ın izniyle dileği yerine gelir ve bu kişinin duasıda makbuldür.
!..KurandaKi SureLerin Fazileti..!
Iki rekatlık namazın her rekatında 7 şer Fatiha üçer ihlas okuyarak namaz kılan kimsenin dileyi bi iznillah hasıl olur
KURANI KERIMIN [114] SURESINDEKI SIRLAR:
BAKARA SURESI:tehlıke anında ve duanın kabul olması için eliflammim ayeti okunur
ALI IMRAN SURESI:borçtan kurtulmak zengin olmak için 3 defa okunur
NISA SURESI:Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak için ortadan kaldırılır
MAIDE SURESI:her türlü zarardan korunmak için 7 defa okunur
ENAM SURESI:istek ve dileğin olması için 7 defa okunur
A?RAF SURESI:dünya ve ahiret mutluluğu için okunur
ENFAL SURESI:Bu mubarek süre zindandan iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur
TEVBE SURESI:Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defaokunur yazılırasılırsa oyere hırsız giremez
YUNUS SURESI:Bu mubarek süreyi tşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar
HUD SURESI:Zalimden intıkan için 3 defa okunur
YUSUF SURESI:izzet ve saadete nail olup bahtın açıkması için okunur
RA?D SURESI:Düşmanın kahrı için okunur
IBRAHIM SURESI:Ahlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur
HICR SURESI:TICARETIN KAZANÇLI OLMASI IÇIN 10 DEFA OKUNUR
NAHL SURESI:Azgınlıgın ve fesadın kaklması için 10 defa okunur
ISRA SURESI:hilecilerin şerrinde korunmak içinKEHF SURESI:Bu mubarek sureyı okuyan her türlü fitne ve musibetten korunur
MERYEM SURESI:Bu sureyi 41 defa okuyan fakırlıkten kurtulur
TAHA SURESI:BU MUBAREK SUREYI 21 DEFA OKUYANIN KISMETI AÇILIR
ENBIYA SURESI:her turlu tehlıkeye karşı okunur
HAC SURESI:mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur
MÜMIN SURESI:bu süreyi okuyan kimseler imani itikadı yönden düzelir imanın keKotu Soz Yasak ..ine ereler
NUR SURESI:bu sureyi okuyan vesveseden kurtulur keKotu Soz Yasak ..i imane veyakine ererler
FURKAN SURESI.Düşmanın perişan olması için okunur
ŞUARA SURESI:Zarardan korunmak için okunur
NEML SURESI:bu süreyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden kurtulur
KASAS SURESI:Azap ve esarretten kurtulmak için okunur
ANKEBUT SURESI:bunalan kimse okursa şifa bulur
RUM SURESI.Düşmana galip olmak için okunur
LOKMAN SURESI.Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur
SECDE SURESI:yazılarak bir şişeiçine konursa evin bir kenasrında saklanırsa her turlu afattan emin olunur mülk suresıyle okunursa kabır azabını def eder
AHZAB SURESI:nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur
SEBE SURESI:bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur
FATIR SURESI:bu mubarek sure celile yi okuyan kımse mahlukat tarafından sevilir
YASIN SURESI:bu mubarek sureyi 70 defa okuyan her muradına nail olur
SAFFAT SURESI:bu sureyi okuyanların rızgı çogalır darlık çekmezler
SAD SURESI:Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur
ZÜMER SURESI:halk içinde aziz olmak için okunur
MÜ MIN SURESI:kötü insanın şerrınden emin olmak için 10 defa okunur
FUSSILET SURESI:bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her turlu tehlıkaden emin olur
ŞURA SURESI:Bu sureyi okuyan hasmını mağlup eder
ZUHRUF SURESI:Yedi defa okuyan muradına nail olur
DUHAN SURESI:3 Defa okuyan her dileyini elde eder
CASIYE SURESI:iftıradan kurtulmak için okunur
AHKAF SURESI:bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur
MUHAMMED SURESI:zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur
FETIH SURESI:Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur
HUCURAT SURESI:hastalıgın şifa bulması için 7 defa okunur
KAF SURESI:cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur
ZARIYAT SURESI:Yetmiş defa okuyan kıtlık yuzu görmez
TUR SURESI:bu sureyi okuyan hakka yaklaşır dertlerden kurtulur
NECM SURESI:21 defa okuyan her muradına nail olur
KAMER SURESI:70 Defa okuyan zalımın şerrınden kurtulur
RAHMAN SURESI:hyır kapılarının açılması için 70 defa okunur
VAKIA SURESI:bu sureyi 41 defa okuyan fakırlık çekmez kazancı bereketlı olurHADID SURESI:ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur
MUCADALE SURESI:bu sure bi avuç topraga 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşmanı hezımete uğrar
HAŞR SURESI:40 gun 40 defa okuyan her muradına nail olur
MUHTEHINE SURESI:bu sureyi okuyanlar haramdan korunur borçlu ise borcunu kolaylıkla öder
SAF SURESI:70 Defa okuyan aile huzursuzlugundan kurtulur
CUMA SURESI:helalınden evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır
MUNAFIKUN SURESI:nifaktan kurtulmak ve şerre hedef olmak için 7 defa okunur
TA?ABÜN SURESI:Nefes darlıgına karşı suya 7 defa okunarak içilmelıdır
TALAK SURESI:3 defa okuyan refıkası ile guzel geçinir
TAHRIM SURESI:21 defa okuyanın düşmanı dost olur
MULK SURESI:44 defa okuyan her beladan kurtulu kabır azabı çekmez
KALEM SURESI:şerden kurtulmak her murada nail olmak için 71 defa okunur .
ELHAKKA SURESI:Ahıret mutluluguna ermek için 71 defa okunur
MEARIC SURESI:Zfere ermek için 180 defa okunur
NUH SURESI:1000 defa okuyan kımse düşmanını kahreder
CIN SURESI:Bu süreyi 7 defa okuyan kimse nazardan evhamdan şifaya kavuşur
MUZEMMIL SURESI:40 defa okuyan kişinin rızgı ummadıgı yerden gelir
MÜDESSIR SURESI:bu sureyi okuyan nefsi embaresinden kurtulur
KIYAME SURESI:cuma gunu okuyan kımse ahıret saadetıne nail olur
INSAN SURESI:70 defa okuyan kotu ahlaktan kurtulur Hak dostlarının zumresıne nail olur
MURSELAT SURESI:7 defa okuyan goz hastalıgına yakalanmaz
NEBE SURESI:ikindiden sora okuyan dunya ve ahıret saadetıne nail olur
NAZIAT SURESI: bu suretyi her gece okuyan son nefesını kelıme şahedet ile kapar
ABESE SURESI:yakına ermek için 7 defa okunur
TEKVIR SURESI:müşküllerin hallı için 7 defa okunur
INFITAR SURESI:her murat için 21 defa okunur
MUTAFIFFIN SURESI:aglayan çocugu susturmak için 7 defa okunur
INŞIKAK SURESI:dogumun kolay olması için 7 defa okunur
BURUC SURESI:Fitneci ve hasetcilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur
TARIK SURESI:cinlerin şerinden kurtulmak için 3 defa okunur
A?LA SURESI:3 defa okuyan seferden selametle döner
?AŞIYE SURESI:vucuttakı her turlu yelin izalesi için 3 defa okunur
FECIR SURESI:belanın uzaklaşması için 7 defa okunur
BELED SURESI:kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur
ŞEMS SURESI:her turlu beladan korunmak için 41 defa okunur
LEYL SURESI:180 defa okuyan fakırlıkten kurtulur
DUHA SURESI:OKUMAYA DEVAM EDENLER RUHI BUNALIMDAN SIKINTIDA KURTULUR
INŞIRAH SURESIkumaya devam edenler ruhi bunalım sıkıntıdan kurtulur
TIN SURESI:7 defa okuyan kimse kotu ahlaktan kurtulur
ALAK SURESI:7 defa okuyan kımsenın sozu gecerlı olur
KADIR SURESI:her müşkülün hallı için 21 defa okunur
ZILZAL SURESI:40 bin defa okuyan düşmanını helak eder
ADIYAT SURESI:3 defa ıkuyan nazardan korunur
KARIA SURESI:her işin intızamı için 100 defa okunur
TEKASUR SURESI:dunyavi uhrevi musibetlerden kurtulmak için gunde 3 defa okunur
ASR SURESI:IÇ HASTALIKLARIN ŞIFASI IÇIN YAZILARAK SUYU IÇILIR 70 defada okunur
HÜMEZE SURESI:insanların zemmındenden ve iftırasından kurtulmak için 21 defa okunur
FIL SURESI:AKŞAMLA YATSI 1000 DEFA OKUYAN KIMSE HER TURL MURADINA NAIL OLUR
KURAYŞ SURESI:zengin guzel ahlak için ve musıbetlerden korunmak için 7 defa okunur
MAUN SURESI:41 Defa okuyan hz muhammedi ruyasında goror
KEVSER SURESI:100 defa okuyan muradına nail olur resulu ekremi ruyasında gorur

KAFIRUN SURESI:YATARKEN OKUYAN IMANINI ŞEYTANDAN KORUR

NASR SURESI:her muradın halli için 1000 defa okunur
TEBBET SURESI:düşmanın helaki için 1000 defa okunur
IHLAS SURESI:100 DEFA OKUYAN KAMIL BIR IMANA 10 DEFA OKUYANIN KIMSENIN AMELINE GUNAH YAZILMAZ 1000 DEFA OKUYANIN VUCUDU KABIRDE ÇURUMEZ ONBINDEFA OKUYAN HER MURADINA NAIL OLUR
FELAK SURESI:sihri tesirsiz hale getirmekve şeytan korunmak için 41 defa okunur
NAS SURESI:cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21defa okunur.
BEYYINE SURESI:bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına ererlerBazı Sûre ve Ayet'lerin Faziletleri Hakkında Hadis-i Şerif'ler

1- Ebu Saîd Raf'i b. el-Muallâ (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v) bana, "mescidden çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sûreyi sana öğreteyim mi?" buyurdu ve elimden tuttu. Mescidden çıkmaya niyetlendiğimizde: Ey Allah'ın Elçisi! "Kur'andaki en büyük sûreyi sana öğreteyim mi?" diye sormuştunuz, dedim. Hz.Peygamber de: "O, yedi âyet olan el-Hamdü Lillâhi Rabbi'l-Âlemin sûresidir ve bana ihsan olunan Kur'an'dır" buyurdular (Buhârî).

2-Ibn-i Abbas (r.a) anlatıyor: Cebrail (a.s) Hz. Peygamber (s.a.v)'in yanına oturduğunda yukarı cihetten bir çıtırtı sesi duyup başını yukarıya kaldırdı ve "bu ses semadan sadece bugün açılan bir kapının sesidir" dedi. Hemen bir melek geldi. Cebrail, "bu melek bundan önce hiç yeryüzüne inmemiştir" dedi. Sonra melek selam verdi ve "senden önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nurla Fâtiha Sûresi ve Bakara Sûresi'nin sonlarıyla seni müjdeliyorum, onlardan okuyacağın her harfin karşılığı verilir" buyurdu (Müslim).

3-Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v): "Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, çünkü şeytan, içinde Bakara Sûresi okunan evlerden nefret eder" buyurdu (Müslim).

4-Ubeyy b. Ka'b (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v): "Ey Ebu'l Munzir Allah'ın kitabındaki hangi âyetin daha büyük olduğunu bilir misin? buyurdular. Ben de "Allahu Lâ Ilâhe Illâ Hüve'l Hayyu'l Kayyûm'dur" cevabını verince, "Ebu'l-Munzir! Mâşaallah, sorulan herşeyi biliyorsun!" buyurdular (Müslim).

5-Ebu Mes'ud el-Bedrî (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu; "Kim bir gecede Bakara Sûresi'nin son iki âyetini okursa ona yeter" (Buhârî, Müslim).

6-Ebu Umame el-Bahîlî (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v)'i şöyle buyururken duydum: "Kur'an okuyunuz, çünkü o kıyamet günü sahibine şefaat edecektir. Bakara ve Âl-i Imrân sûrelerini okuyunuz. Bu iki sûre kıyamet günü iki bulut ya da arkadaşlarını savunan saf saf olmuş iki kuş kafilesi gibidir. Bakara Sûresi'ni okuyunuz. Bu sûre sahibi için bereket; terkeden için ise üzüntü vesîlesidir. Onu okumayanlar bunu elde edemezler" (Müslim).

7-Ebu'd-Derdâ (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur. "Kim Kehf Sûresi'nden on âyet ezberlerse Deccal'dan korunmuş olur". Bir başka rivayette ise "Kehf Sûresi'nin sonundan okursa" buyrulmaktadır (Müslim).

8-Ebu Saîd el-Hudrî (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Cuma günleri kim Kehf Sûresi'ni okursa onun için iki cuma arası aydınlanmış olur". (Hâkim, Beyhakî. Bu hadis sahihtir.)

9-Ibn Mesud (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber ( s.a.v) şöyle buyurmuştur. "Mülk Sûresi kabir azabına manidir". (Hâkim, Ebu Naim. Bu hadis sahihtir.)

10-Ibn Ömer (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur. "Kim kıyamet gününü müşahede etmek isterse Tekvir, Infitâr ve Inşikak sûrelerini okusun, kıyameti gözleriyle görmüş gibi olur" (Ahmed, Tirmizî, Hâkim).

11-Ebu Saîd el-Hudrî (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) Ihlâs Sûresi hakkında şöyle buyurmuştur. "Hayatım yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, bu sûreyi okumak, bütün Kur'an'ın üçte birini okumaya denktir." Bir başka rivayette ise Hz. Peygamber (s.a.v) Ashabına: "Ashabım! Kur'an'ın üçte birini bir gecede okumak size güçlük verir mi?" diye sormuştu. Bu soru Ashabına güç gelerek, Ya Rasûlallah! Hangimizin buna gücü yetebilir! demişlerdi. Bunun üzerine, Hz. Peygamber: "Kul Hüva'llahu Ehad Sûresi Kur'an'ın üçte biridir" buyurdu (Buhârî).

12-Muaz b. Enes (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur; "Kim Kul Hüva'llahu Ehad Sûresi'ni on defa okursa, Allah onun için cennette bir ev yaptırır" (Ahmed).

13-Ukbe b. Âmir (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur. "Hiç benzerleri bulunmayan, bu gece nazil olan âyetleri biliyor musunuz? Bunlar, Kul Eûzü Bi-Rabbil-Felak ile Kul Eûzü Bi-Rabbi'n Nâs'tır" (Müslim ve Nesâî).

14-Hz. Âişe (r.a) anlatıyor: "Hz. Peygamber (s.a.v) her gece yatağına geldiği zaman iki elini birleştirerek Kul Hüvallahu Ehad, Kul Eûzü Bi-Rabbil-Felak, Kul Eûzü Bi-Rabbi'n-Nas sûrelerini okur, ellerine üfler, sonra da iki eliyle vucudunun, ellerinin eriştiği kısımlarını sıvazlardı. Elleriyle başını, yüzünü, vücudunun ön kısmını meshetmeye başlardı. Ve böyle okuyup üfleyerek vücudunu meshetmeyi üç defa tekrarlardı" (Buhârî, Muslim).

15-Hz. Âişe (r.a) anlatıyor: "Hz.Peygamber bir şeyden müşteki olduğu zaman Felâk ve Nâs sûrelerini okur, üzerine üflerdi. Ağrısı artınca ben ona Kur'an okur, bereketini dilemek için eliyle üzerini sıvazlardım". (Buhârî)Kurandaki surelerin faziletleri

Ilave edilebilecek :

1) Her kim, FATIHA sûresini vird ederek devam eylerse, Cenabı-Mevlâ o kimsenin dünya ve âhiret bütün maksudunu bahşeder ve o kimseyi bütün âfetlerden muhafaza eder.Doktorların ümit kestikleri herhangi bir hasta için yazılır ve suyu içilirse, Allah'u teâlâ'nın lûtfu ile şifâ yâb olur.
2) BAKARA sûresini okuyan kimseye, aslâ şeamet, büyü ve sihir tesir etmez, Hak celle ve âlâ kendisini bunlardan muhafaza buyurur.
3) AL-i-IMRAN sûresini, her kim üç defa okursa Hak Teâlâ ümit etmediği yerden mal verir ve zengin eder. Kul borcundan da kurtarır.
4) NISA sûresini, erkek veya kadın her kim okursa, Hak Teâlâ karı-kocanın aralarına ıslâh eder, dirlik düzenlik ihsan ve inayet eyler.
5) MA'IDE sûresini, kırk defa okuyan kimseye, Allah'u Teâlâ bol rızk, mal ve makam ihsan buyurur.
6) ENAM sûresini, kırk bir defa okuyanların, kapalı kısmetleri açılır, karışık işleri ve halleri düzelir,Allah'u Teâlâ düşman şerrinden muhafaza buyurur.
7) A'RAF sûresini okumaya devam edenler, ahiret azabından kurtulurlar.
8 ) ENFAL sûresini yedi defa okuyan, günahsız ise zindandan kurtulur, bütün kötülüklerden ve şerlerden emin olur.
9) TÖVBE sûresini, on yedi kere okuyan kimsenin bütün hâcetleri, taraf-ı ilâhiden kaza olunur,fena kimselerden ve hırsızların şerrinden emin olur.
10) YUNUS sûresini, her kim yirmi bir kere okursa, Hak Teâlâ düşmanlarına fırsat vermez ve şerlerinden emin kılar.
11) HûD sûresini, her kim üç kere okursa haceti reva ve denizde boğulmaktan Allah'u Teâlâ'nın lûtfu ile emin olur.

12) YUSUF sûresini,her kim okursa Allah'u Teâlâ?nın lûtfu ile hasretine kavuşur ve bütün mahlûkatın gözüne şirin görünür.
13) RA'D sûresini, her kim okursa çocuklarını görünmeyen kuvvetlerin şerrinden Allah'u Teâlâ hıfzeder ve ağlayan çocuğa okunsa derhal susar.Gerek okuyan gerekse çocukları yıldırım ve şimşekten hıfz olunurlar.
14) IBRAHIM sûresini, her kim yedi kere okusa, Hak Teâlâ okuyanın düşmanlarına fırsat vermez, ana ve babasının rızasında bulundurur.
15) HICR sûresini, üç kere okuyan kimse alış-verişinde bereket bulur.
16) NAHL sûresini, her kim yüz kere okursa düşmanı zafer bulamaz ve Allah'u Teâlâ'nın keremi ile her türlü maksuduna nail olur.
17) ISRA sûresini, yedi kere okuyanlar;gammazların, hasetçilerin şerlerinden emin olurlar,Hak Teâlâ düşmanlarına fırsat vermez.(Yazılarak suyu küçük çocuklara içirilirse,dilleri açılır .)
18) KEHF sûresini,her kim Cuma günü bir kere okursa,ertesi Cuma gününe kadar bütün kazalardan,belâlardan Hak Teâlâ kendisini korur, âhir zaman fitnesinden, Deccal'dan ve şerlerinden emin olur, sıhhat ve âfiyet ihsan buyurur.
19) MERYEM süresini, her kim kırk bir kere okursa, Hak rızklar ihsan buyurur ve yoksulluktan kurtulur.
20) TA-HA süresini,her kim yirmi bir kere okursa, evde kalan kız evladına kısmet çıkar, Salih bir er nasip olur.
21) ENBIYA süresini, her kim yetmiş kere okursa , gizli kokulardan kurtulur, okumağa devam ederse Hak Teala kendisine Salih çocuk ihsan buyurur.
22) HAC süresini her kim devamlı olarak okursa ,kıyamet korkusundan emin olur ve ölümü de asan olur.
23) MÜ?MINÜN süresini, her kim devamlı okursa, Hak Teala kendisine salah-ı hal ,tövbe tevfik ve müyesser eyler .
24) NUR süresini , her kim daima okursa Hak Teala kalbin de imanını muhkem kılar ve şeytanın vesvesesinden halas eder.
25) FURKAN süresini her kim yedi kere okursa , Hak Teala o kulunun düşman şerrinden emin eder ve fena yerlere gitmekten korur
26 ) ŞUARÂ süresini , yedi kere okuyan kimseye , Hak Teala bütün mahlukatı muhabbet ettirir ve hepsi ile hoş-hal olur.27) NEML süresini ,her kim daima okursa ,Hak Teala o kimseyi zalimlerin şerlerinden hıfz eder.
28) KASAS sûresini, yedi defa okuyan kimseyi, Hak Teala büyük bir kazadan ve büyük düşmandan emin kılar .
29) ANKEBUT süresini, her kim yazarak suyunu içerse , Allah?ın keremiyle unutkanlığı gider ve kuvve-i hafızası sıhhate kavuşur.
30) RUM süresini , harp zamanında zafer niyetiyle üç kere okursa, Islam askerini nüsret-i ilhi yetişir ve düşmanı mağlup eder.
31) LOKMAN süresini , yedi kere okuyan kimsenin maddi ve manevi hastalığı ve karın ağrısı ve benzeri iletlerine Allah şifa ihsan eder.
32) SECDE süresini , yazarak bir şişeye koysa ve şişenin ağzını sıkıca kapattıktan sonra evin bir tarafına gömse , o ev ateşten korunur ve her türlü düşman şerrinden emin olur.
33) AHZAP süresini, kırk bir kere okuyanın işi ticaret ve kazancı bol olur,Hak Teala bütün müşküllerini kolaylaştır ve kendisine bereketini ihsan buyurur.
34) SEBE süresini ,yedmiş kere okuyan kimsenin büyük yanındaki karışık hacetini , Hak Teala giderir.
35) FATIR süresini, her kim okursa görünmeyen kuvvetlerin , şeytanların ve insan şeytanlarının şerlerinden emin olur, Hak Teala bu sûreye devam edenlerin ömürlerine bereket verir.
36) YA-SIN süresini , yetmiş kere okuyan kimsenin mutlak hacetleri reva olur. Ölen kimsenin , yıkandıktan sonra yanında kıraat edilse, kabrinde defni sırasında da okunsa, o cenazeye sayılarını ancak Allah?u Teala?ın bileceği rahmet melekleri tabii olurlar ve o meyyitin suali asan olur, kabir azabından emin olur. Eğer , yazılarak suyu içilse, Hak Teala o kimsenin gönlüne öyle bir nur ihsan buyur ki , bu nur ile gamı , gasaveti ve bütün endişeleri zayil olur ve sıkıntılarından kurtulur. Akşam?sabah okunması vird edinilse dünya fakirliğinden kurtulur, ahiret azabından emin olur ve kendisine cennette yüksek bir makam ihsan buyurulur. Zira, resul aleyhisselam: ?Her şeyin kalbi vardır. Kur?anı azamin kalbide Ya-sin?i Şeriftir.? buyurmuştur. Ey yaranlar: Yasin suresini çokça okuyun, feyzini ve bereketini görürsünüz.
37) SAFFAT süresini her kim yedi kere okursa kendisine rızk bereketi ihsan buyurulur.
38) SAD süresini okumaya devam eden şeytanın ve insan şeytanların şerlerinden emin olur.
39) ZÜMER süresini okumaya devam eden kimse, hak katında aziz olur ve Kerem-i Ilahiye nail olur.
40) MÜ?MIN Suresi yedi kere okuyan kimsenin istek ve hacetini Hak Teala reva kılar.
41) FUSSILET süresini , bir kere okuyan kimse hırsız, yankesici ve eşkıya şerrinden emin olur.
42) ŞURA süresini , otuz üç kere okuyan kimseyi, Allah celle düşman korkusundan emin kılar.
43) ZUHRUF süresini, okuyan kimsenin gönlüne şeytan vesvesesi yol bulmaz.
44) DUHAN süresini, devamlı olarak okuyan kimselere, bütün halk muhabbet eder.
45) CASIYYE süresini, sefere çıkan bir kimse, kırk kere okursa , seferi mübarek olur, selametle vatanına avdet eder.
46) AHKAF süresini, bir kimse yazarak sandığı veya dolabı içerisine koysa, Hak Teala kumaşlarını güve denilen hayvanın yemesinden hıfzeder.
47) MUHAMMED süresini, harp vaktinde her gün kırk bir kere okurlarsa , Allah?u Teala Islam askerlerine nusret , muvaffakiyet ve selamet ihsan buyurur, düşmanlar ise kahr-ü perişan olur.
48) FETH süresini, kırk bir kere okuyan kişinin işlerini Hak Teala feth-i asan buyurur. Harp vaktinde , her gün MUHAMMED süresi ile birlikte okunsa , düşman harp meydanından firar eder. (istiklal savaşı sırasında , Sakarya meydan muharebelerinde, tabur imamı merhum gazi Naci Efendi , harbin en kritik bir anında bu iki mübarek süreyi, askerler arsında bulunan hafızlara okutmuş ve bi-nusretillahi teala düşman harp meydanından münhezim ve perişan bir halde mağlup olarak firar etmiştir. O günden sonra da, hiçbir tarafta tutunamayarak Izmir den denize dökülmüşlerdir. Hadiseyi, merhum Naci Efendiden bizzat dinlemiş bulunuyorum. Rahmetullahi aleyhi vasi a..)

Kayıtlı49) HUCURAT süresini, derdine derman bulamayan kimse , yedi kere okuyacak olursa, Allah celle o kulunun derdine derman verir ve kendisini sıhhatine kavuşturur.
50) KAF süresini her Cuma gecesi üç kere okuyan kimsenin gözü nurlanır, görme hassası asla azalmaz, daima gözü ayrın ve mesrur olur.
51) ZARIYAT süresini, kıtlık vaktinde yetmiş kere okusalar , Hak Teala lutfü ile kıtlığı giderir, bolluk ve ucuzluk verir , bütün ekinler bereketli olur.
52) TUR süresini , üç kere hastaya okusalar, Allah?u teala sohbetini iade eder. Geçimsiz eşlere okusalar, karı- koca arasında ülfet ve muhabbet ihsan eder.
53) NECM süresini , yirmi bir kere okuyan , matlup ve maksuduna nail olur.
54) KAMER süresini okuyan, korktuğundan emin olur, korktuğu kimsenin şerrinden kurtulur.
55) RAHMAN süresini okuyanın, gönlü mesrur olur, evinde ve ticaretinde bereket olur.
56) VAKI?A süresini okuyanı, Allah celle zengin ve bay eyler. Namerde muhtaç kalmaz. Kendisine ululuk ihsan buyurur. (Dünya zenginliği isteyenler, bu süre-i celileyi her gün akşam ile yatsı arasında okumağa devam etsinler. Yakın bir zamanda faydasını görürler.)
57) HADID süresini , yetmiş kere okuyanın işi açılır, gücü artar sıkıntılardan halas olur.
58) MÜCADELE süresini, bir kimse bir avuç toprak üzerine üç kez okursa ve düşmanı üzerine saçsa bi-iznillah düşmanı münhezim olur.
59) HAŞR süresini , hacet için üç kere okuyanın ne muradı varsa Hak teala acilen verir.
60) MÜMTEHINE süresini, vird ederek daima okuyanın gönlündeki nifakı, Allah celle giderir.


Cevapla

“Ayetler - Sureler” sayfasına dön