Teşrik tekbirilerini unutmayalım!!

IÇERIDE KISSADAN HISSELERI DE BULABILECE?INIZ, BILGI HAZINENIZ.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
deniz gözlü
Tecrübeli Üye
Tecrübeli Üye
Mesajlar: 890
Kayıt: 26 Haz 2012, 10:36
Elindeki Nakit: Kilitli

Teşrik tekbirilerini unutmayalım!!

Mesaj gönderen deniz gözlü » 03 Eki 2014, 01:03

Teşrik tekbirlerinin manası ise: ?Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah?tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd yalnız Allah içindir.?

Diyanet Işleri Başkanlığı?nın verdiği bilgiye göre ?teşrik? Arap dilinde ?etleri doğrayıp kurutmak? anlamına geliyor. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina?da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2. 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırmış. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında ?eyyam-ı teşrik? ? teşrik günleri? deniliyor.

?Tekbir? ise Allah?ı ululamak, yüceltmek anlamına geliyor. Imam Ebû Yusuf ve Imam Muhammed?e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vacip. Ebû Hanîfe?ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın birinci günü ikindi namazına kadar sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vacip.

Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre müstehap. Teşrik tekbiri getirmek için illa kurban kesmek gerekmiyor. Kurban kesmeyenler de tekbir getirmekle yükümlü...

_______________
Kurban Bayramina mahsus önemli vecîbe de, Arefe günü sabahı başlayacak ?Teşrik Tekbirleri?dir.

Zilhicce?nin dokuzuncu günü, yâni Kurban Bayrami?nin arefesinin sabah namazindan sonra başlayarak, bütün farz namazlarin arkasindan cemaatle olsun - yalniz olsun, kadin-erkek, her Müslüman üzerine, Bayramin dördüncü günü Ikindi namazina kadar (Ikindi namazi dâhil) 23 vakit tekbir getirmek: yani (Allahü ekber, Allahü ekber, lâ Ilâhe illAllâhü vAllâhüekber, Allahü ekber velillâhil hamd demek) vâciptir.

Bakara Sûresinin ?Sayılı günlerde Allah?ı zikrediniz?meâlindeki 203. âyet-i kerimesi teşrik tekbirine işâret etmektedir.

Tekbirler, farz namazın selâmına bitişik olarak yani sol tarafa selâm verdikten sonra, arada başka bir şey okunup yapılmadan, yerinden kalkılmadan, Mescid?den çıkmadan ve dünyâ kelâmı konuşmadan getirilmelidir.

Şâyet herhangi bir namazdan sonra tekbir getirilmesi unutulursa, teşrik günlerinde kilinacak bir namazin farzini müteâkip kâzâ edilmesi îcâbeder.

Namazın başında imâma yetişemeyen kimse de lâhık (imama sonradan uyan) gibi yetişemediği rek?atleri kılıp selâm verdikten sonra bu tekbiri okur.

Teşrik tekbiri günlerinde farz namazlardan herhangi biri vaktinde kılınamaz kazâya kalırsa, kazâya kalan bu namaz yine teşrik günlerinde kılınırsa tekbirler de kazâ edilir.

Teşrik günlerinde namazı kazâya kalan kimse, teşrik günleri dışında namazını kazâ ettiği zaman, tekbir getirmesi îcâbetmez.

Kadınlar,Teşrik Tekbirini içlerinden okurlar...
Teşrik Tekbiri?nin Tarihçesi

Teşrik tekbiri, ilk def?a Cebrâil aleyhisselâm?ın, Ibrâhim ve Ismâil aleyhimesselâm?ın üçünün ayrı ayrı okudukları lafızlardan oluşmuş olup, bu üç büyük zâtın sünnetidir.

Halîlullah Ibrâhim aleyhisselâm oğlu Ismâil aleyhisselâm?ı kurban etmek gibi büyük bir imtihana tabi tutulduğunda, oğlunu kurban etmek için yanı üzere yere yatırıp, önceden hazırladığı keskin bıçağı boğazına çaldığı anda, Cebrâil aleyhisselâm Ismâil aleyhisselâm?ın canına bedel olarak Cennet-ül â?lâdan büyük bir Koç ile gelirken ?Allahü Ekber, Allahü Ekber?diyerek gelmiştir.

Cebrâil (a.s.)?ın koç ile geldiğini gören Ibrahim aleyhisselâm, ?Lâ Ilâhe illAllahü vAllahü Ekber? demiş,

Canına bedel olarak Allah tarafından koç gönderilidiğini gören Ismâil (a.s.)?da ?Allahü Ekber ve Lillahil hamd? demiştir.

Kurban Bayrami?nin arefesinin sabah namazindan sonra başlayarak, Bayramin dördüncü günü Ikindi namazina kadar (Ikindi namazi dâhil) 23 vakit, bütün farz namazlarin arkasindan cemaatle olsun, (münferid) yalniz olsun, kadin-erkek, her Müslüman üzerine, getirilmesi önemli bir vecîbe olan ?Teşrik Tekbirleri? işte böyle bir sünnetin ihyâsıdır.


______________________________
Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir? Teşrik tekbirinin okunuşu...
Hz. Peygamber (s.a.s.)?in, kurban bayramının Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhaki, es-Sünenü?l-Kübra, Haydarabad, 1344, III, 315; Darekutni, Sünen, Beyrut, 1966, II, 49).

Buna göre Hanefilerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teşrik tekbirleri de kaza edilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsi, el-Mebsut, II, 43; Ibnü?l-Hümam, Fethu?l-Kadir, II, 81). Şafii mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Maverdi, el-Havi, 1994, II, 501).

Kaynak: Diyanet

Kurban Bayramının arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmiüç farz namazının arkasından birer defa teşrik tekbiri getirmeyi unutmayın.

Teşrik Tekbiri, "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilir ki, buna "teşrîk tekbiri" denir.

Anlamı şöyledir: "Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur". Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'ûd (r. anhümâ)'ya dayanır.

Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz. Ibrahim'in oğlu Ismail'i kurban etme olayına kadar uzanır. Ibrahim (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında yetişememe endişesi ile Cebrail (a.s); "Allahu ekber Allahu ekber" diyerek tekbir getirir. Ibrahim (a.s) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen Ismail (a.s) da; "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur (es-Saffât, 37/102, 107; Ismail" maddesi; el-Mavsılî, el-Ihtiyar li Ta'lîli'l-Muhtar, Kahire (t.y), I, 87, 88).

Tekbirlerin yirmiüç vakit okunması Ebû Yusuf ile Imam Muhammed'e göredir. Fetvâ da buna göre verilmiştir. Ebû Hanîfe'ye göre, teşrîk tekbirleri arefe günü sabah vaktinden, bayramın ilk günü ikindi vaktine kadar olan sekiz vakit farz namazlarının arkasından getirilir.

Teşrîk tekbirleri birçok fakihe göre vaciptir. Bazılarına göre ise sünnettir. Ebû Yusuf ile Imam Muhammed'e göre farz namazlarını kılmakla yükümlü olanlara bu tekbirler vaciptir. Bu konuda tek başına kılanla, imama uyan, yolcu ile mukim, köylü ile şehirli, erkekle kadın eşittir. Böyle teşrîk tekbirleri cemaatle de, yalnız başına da eda edilir. Kaza da edilebilir. Erkekler tekbiri açıktan, kadınlar ise gizlice getirir. Vitir namazı ile bayram namazları sonunda tekbir getirilmez.

Ebû Hanîfe'ye göre, teşrîk tekbirlerinin vacip olması için yükümlünün hür, mukîm ve erkek olması ve farz namazın cemaatle kılınmış bulunması şarttır. Bu yüzden yolcu, köle, kadın ve tek başına namaz kılana bu tekbirler vacip olmaz. Ancak bu sayılanlar imama uyarlarsa, cemaatle birlikte tekbir alırlar. Cuma ve bayram namazı kılınmayan küçük yerleşim merkezlerinde de teşrik tekbiri getirilmez ve cuma günü öğle namazını cemaatle kılan özürlü kimselere de vacip olmaz.

Bir yılın teşrîk günlerinde kazaya kalan bir namaz, yine o yılın teşrik günlerinden birinde kaza edilse, sonunda teşrik tekbiri alınır, fakat başka günlerde veya başka yılın teşrîk günlerinde kaza edilse, teşrîk tekbiri alınmaz.

Bir namazda sehiv secdesi, teşrîk tekbiri ve telbiye bir araya gelse, önce sehiv secdesi yapılır, sonra tekbir alınır, daha sonra da telbiyede bulunulur (telbiye için bk. "Hacc" maddesi).

ANLAMI VE OKUNUŞU

Teşrik Tekbirinin Arapçasının Türkçe Okunuşu Söylenişi ve anlamı meali şu şekildedir:

"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber, Allahu ekber velillâhi'l-hamd"

Teşrik tekbirinin Türkçe meali: "Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" şeklindedir


Cevapla

“Dinimiz Emirleri - Adapları - Örf ve Adetleri” sayfasına dön