ÇEVRE MÜHENDISLI?I

Bu Bölümde çeşitli meslekler ve özelliklerini paylaşıyoruz. Meslek Bilgileri Tanımları ve açıklamları
Cevapla
Kullanıcı avatarı
CIVCIV
BidiBidi.Com Özel Üyesi
BidiBidi.Com Özel Üyesi
Mesajlar: 2754
Kayıt: 31 Ağu 2006, 17:08
Elindeki Nakit: Kilitli
Konum: evden, işten, cepten...
İletişim:

ÇEVRE MÜHENDISLI?I

Mesaj gönderen CIVCIV » 08 Eki 2007, 00:56

ÇEVRE MÜHENDISLI?I

Programın Amacı

Çevre mühendisliği, hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması,
bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi,
kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve refahına
uygun çevre koşullarının yaratılması konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Çevre mühendisliği bölümünde lisans düzeyinde öğrenim süresi 4 yıldır. Öğrenimin ilk
yılında matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel dersler okutulur. Daha sonraki yıllarda,
çağdaş çevre mühendisliğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak dersler
verilir. Bunlar arasında ikinci yıldan başlayarak, çevre kimyası, çevre mikrobiyolojisi ve
kimyasal mikrobiyoloji; bilgisayar kullanımı; hidrolik; hava, su ve toprak kaynaklarının
geliştirilmesi, en iyi biçimde kullanılması, kirliliğin kontrolü ve önlenmesi; katı, sıvı ve gaz
atıkların, gerek alışılagelmiş gerekse ileri düzeyde teknikler kullanarak, çevreye zararsız
hale getirilmelerine yönelik sistemlerin projelendirilmeleri gibi dersler ve uygulama
çalışmaları bulunmaktadır. Bölümlerde ayrıca yaz stajları ve uygulama dersleri zorunludur.

Gereken Nitelikler

Çevre mühendisliğine girmek isteyenlerin yaratıcı, araştırıcı, azimli, üstün bir genel
akademik yeteneğe sahip; matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi fen dersleri yanında
ekonomi, sosyoloji gibi sosyal alanlara da ilgi duyan; daha iyi ve sağlıklı bir çevre
yaratabilmek için mücadele verecek kişiler olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları Işler

Çevre mühendisliğinden mezun olanlara "Çevre Mühendisi" unvanı verilir.
Çevre mühendisi çevrede yapılan tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına,
refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek biçimde ayarlanması için gereken önlemleri
araştırır; su, toprak ve hava ortamlarında kalite kontrolleri yapar; fabrika atıklarının insan
sağlığına zararlı hale gelmeye başladığı miktarı saptar; yerleşim merkezlerinde
kanalizasyon, su şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde yapılıp
işletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına çalışır.
Çevre konuları çok yönlü olduklarından, çevre mühendisleri başta inşaat ve kimya olmak
üzere, yerine göre, tüm diğer mühendislerle; şehir ve bölge plancılarıyla; mimarlarla; biyolog,
kimyager ve fizikçi gibi fen bilimcilerle; sosyolog, psikolog gibi sosyal bilimcilerle;
ekonomistlerle; işletmecilerle çalışma ve işbirliği yapma durumundadırlar. Çalışma ekibinde
anlaşma ve uyum olduğu, alınan kararlar uygulamaya yansıdığı sürece kişi bu alandaki
çalışmalarından doyum sağlayabilir.

Çalışma Alanları

Çevre mühendisliği çağımızın sorunu olan çevre kirlenmesini önlemeyi hedef aldığı ve
doğrudan insan sağlığını ve refahını korumayı amaçladığı için, önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacaktır.
Çevre mühendislerinin çoğu planlamacı olarak Bayındırlık ve Iskân, Kültür, Ulaştırma,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSI, Iller Bankası, belediyeler,
Tarım, Orman ve Köy Işleri Bakanlıkları gibi kamu kuruluşlarında görev alabilirler. Sağlık
Bakanlığı Merkez ve Il teşkilatlarında ve Başbakanlığa bağlı olan Çevre Genel
Müdürlüğünde çevre mühendislerine büyük gereksinim duyulmaktadır. Özel çalışanlar
yukarıda belirtilen kamu kurumları, Belediyeler ya da kişi ve firmaların araştırma ve planlama
işlerini yapabilmekte, Iller Bankası ve belediyelerce ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını
hazırlamaktadırlar. Ayrıca uzmanlaştıkları konulara göre ulaşım, tarihsel çevre, doğal çevre
ve turizm planlaması konularında çeşitli iş alanları bulunmaktadır.*Bağışlayıcı yönümü MEŞGÜLE verdim "GÜLÜP" qeçiorum
Cevapla

“Meslekler Rehberi” sayfasına dön