1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Dönemin olayları

Gönderilme zamanı: 22 Kas 2006, 13:44
gönderen BIDIBIDI
Dönemin olayları

Yıldırım Bayezid’in oğullarından Şehzade Süleyman Çelebi Edirne’de; Mehmet Çelebi Amasya’da ve Isa Çelebi Balıkesir ve Bursa yöresinde padişahlığını ilân etti. Böylece Osmanlı toprakları üç hükümetli bir idare altına girmiş oldu.-1402Timur kuvvetleri, ele geçirdiği Bursa ve Iznik’i yağma ederek ateşe verdi ve buradaki halkın büyük bir kısmını kılıçtan geçirdi.-1402Timur, Osmanlıların ele geçirdiği Anadolu beyliklerinin topraklarını eski sahiplerine ve vârislerine iade etti.-1402Rodos şövalyelerinin elinde bulunan Izmir kalesi ve limanı Timur tarafından fethedilerek Aydınoğulları’na verildi.-1402Timur tarafından tutsak edilen Yıldırım Bayezid, Akşehir’de öldü.-1403