Tarihte Bugün

Bidibidi Oyun

  • Flash Oyun Galerisi »

    Bu Kategorideki Oyunlar Hem Yetenek Hem Beceri Hem de Şans İster.

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL EGITIM KURSU(JATEK)

1

Jandarma Astsubay Temel Kursu:
* Jandarma Astsubay adaylarını; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve
Yetkileri Kanunu?nun Jandarmaya verdiği görevleri yapabilecek ve yetkileri
kullanabilecek düzeyde yetiştiren askerî okul kapsamında bir kurstur.
* Jandarma Astsubay Temel Kursuna kabul edilenler, intibak eğitimini
müteakiben Muvazzaf Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine tabi tutulurlar.
Daha sonra Astsubay Çavuş naspedilerek Jandarma Astsubay destek Kursuna
alınırlar.
* Intibak eğitimini tamamlayan Jandarma Astsubay adaylarına, eğitim-öğretim
süresi içerisinde, meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler
kazandırılır.
* Eğitim ve öğretim programlarında yer alan derslerin senaryolara dayalı
uygulamaları yapılır ve adayların eğitimleri geliştirilir.

Kursiyerlere Sağlanan Imkanlar :
* Jandarma Astsubay Temel Kursu parasız yatılı okuldur.
* Jandarma Astsubay Temel Kursunda öğrenim görenler, okula kabul
edildikleri tarihten itibaren üniforma ile eğitim ve öğretim görürler. Öğrenimleri
süresince kullanacakları eğitim malzemelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.
* Astsubay Çavuş naspedilinceye kadar geçen sürede öğrenci harçlığı, daha
sonra Astsubay Çavuş aylığı alırlar.
Jandarma Astsubaylar Aşağıdaki Haklara Sahiptir:
* Aylıklarına ilave olarak; Silahlı Kuvvetler Tazminatı, aile ve çocuk, doğum
ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından
yararlanmaktadır.
* Ordu Yardımlaşma Kurumunun daimi üyesidir ve OYAK imkânlarından
yararlanabilmektedir.
* Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan; asker hastanelerinden,
orduevlerinden, askerî sosyal tesislerden ve lojmanlardan yararlanabilmektedir.
JJANDARMA ASTTSUBAY TTEMELL KURSUNU TTANIIYALLIIM2
* Astsubayların zorunlu hizmet süresi 10 yıldır ve isteyenler bu süre sonunda
ayrılma hakkına sahiptir.
* Gerekli niteliklere sahip Astsubaylar, yapılacak sınavlarda başarılı olmaları
ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları
halinde, verilecek eğitim ve öğretimi müteakip Subay olabilmektedir.
JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNA
KIMLER BAŞVURABILIR?
1. Genel Koşullar:
a. T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut
para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî
sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,
c. Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsememiş, bu gibi
faaliyetlerde bulunmamış olmak,
ç. Yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
d. Herhangi bir bayanla nikâhsız yaşamamak,
e. Daha önce çalıştığı kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya
ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
f. Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli
askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı
olarak aranmaması veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para
cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,
g. Hakkında ?Yedek Subay Olamaz? kararı bulunmamak,
ğ. Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme
gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,
h. Kayıt-kabul tarihlerinde silah altında olmamak. Askerlik hizmetini
yapmış olmak, yapmamış ise tecilli olmak,
ı. Yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer
almak,
GIIRIIŞ KOŞULLLLARII3
i. Başvuru, sınavlar ve kesin kayıt-kabul işlemleri esnasında adaydan
istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak adaylar tarafından
yerine getirilmesi gerekmektedir.
2. Sağlık Durumu ile Ilgili Koşullar :
a. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği?nin, Jandarma
Sınıfında Muvazzaf Astsubay adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin
bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü
asker hastanesinden ?Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay Olur? kararlı sağlık
kurulu raporu almak,
b. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği?nde belirtilen
hükümler esas olmak üzere;
(1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir
fiziksel görünüme sahip olmak,
(2) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt
hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,
(3) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları
bulunmamak,
(4) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz
geçirmemiş olmak,
(5) Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,
(6) Işitme ve görmede kusuru bulunmamak,
(7) Ağız, çene ve diş yapısı yönünden kusur bulunmamak,
(8) Türkçe?yi kusursuz

=Web - Logo - Tema Tasarımı =
Bidibidi 2006/6 - 2017 ©
(Kurucu : BidiBidi © , Kurulum : BidiBidi PreMod v.10.1 - SRV2017)

Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası | İletişim
Bidibidi Technologies

Bidibidi